.
۱۳۹۱/۱۲/۲۸

ارتباط با همکاران(بروز شده ۱۳۹۷/۰۳/۰۱)

به منظور افزایش کارایی خادمانتان در این اداره کل خواهشمند است به موارد ذیل عنایت فرمائید:

قبل از تماس قسمت و ارائه سوال بخش پرسش و پاسخ را ملاحظه فرمائید.
برای مشخص شدن وظایف همکاران می توان از چارت این اداره کل استفاده نمود.
علی رقم اینکه مدیران نیز برای پاسخ گویی با روی باز آماده می باشند اما خواهشمند است ابتدا با کارشناس مربوطه طرح موضوع گردد
تلفن مستقیم استانداری 38051000و 38052000می باشد
ردیف سمت نام و نام خانوادگی منتصب تلفن داخلی تلفن ثابت 1 تلفن ثابت 2
١ مدیرکل امور اداری و مالی محمدصادق بـراتی 1105 38051105 38513900
٢ دفتر مدیرکل حسن آذرمهری - غلامعلی رجایی 1105 38051105 38513900
٣ معاون امور اداری حـجـت زینلی 1107 38051107 38594085
٤ معاون امور مالی هادی توانا 1121 38051121 38598261
٥ معاونت رفاه و پشتیبانی محمود صادقی 1109 38051109 38552250
٦ مکاتبات اداره کل خانم باقرزاده 1103 38051103 38518721
٧ رئیس اداره امور اداری سیداکبر محدث کسایی 1133 38051133 38599044
٨ کارشناس مسئول امور اداری - ارتقاء کارکنان محمدجواد زنده دل 1134 38051134
٩ کارشناس امور اداری – صدور احکام خانم صبور مداح 1137 38051137
١٠ کارشناس امور مشمولین - نقل و انتقالات - انتصابات علی اکبر بیابانی 1136 38051136 38546086
١١ کارشناس ارزیابی و ارزشیبابی محمود منفرد 1132 38051132
١٢ کارشناس امور اداری - حضور و غیاب خانم جعفری 1138 38051138
١٣ کارشناس امور اداری خانم سیستانی 1138 38051138
١٤ کارشناس امور اداری خانم اسدی 1138 38051138
١٥ بایگان محمد رضا بخشی - حسن اسدی نسب 1139 38051139
١٦ کارشناس امور اداری خانم خاطریان 1138 38051138
١٧ کارشناس امور بازنشستگان حـمید حـسـنی 1134 38051134
١٨ رئیس اداره امور رفاه و ورزش
١٩ کارشناس مسوول رفاه محمد زابلی 1186 38051186
٢٠ کارشناس رفاه خانم غفاری 1188 38051188 38595068
٢١ رئیس اداره تدارکات مسعود سنگ سفیدی 1121 38051121
٢٢ مسئول کارپردازی مهدی زابلی 1120 38051120 38520021
٢٣ کارپردازی مهدی نجاتیان یزدی نژاد-علیرضا شایسته امین- حسن صحابی- کاظم جعفری 1122 38051122 38520021
٢٤ انباردار حسن دهباشیان 1124 38051124
٢٥ امین اموال مهدی اکرمی 1204 38051204
٢٦ امین اموال حسن غیاثی 1195
٢٧ رئیس اداره دبیرخانه و بایگانی مسعود راسخ 1144-1151 38051144-1151
٢٨ رئیس اداره خدمات و پشتیبانی
٢٩ تاسیسات طحان زاده - قدرتی - دشت پسند 2115-1115 38051115 38052115
٣٠ دفتر ذیحساب اکبر آکی 1190
٣١ رئیس اداره امور مالی مهـرداد صـدر 1191 38051191
٣٢ کارشناس امور مالی سیدعلی طـاوسی 1194 38051194
٣٣ کارشناس امور مالی منصـور عالی مقدم 1202 38051202
٣٤ کارشناس امور مالی خانم بهزادی 1206 38051206
٣٥ کارشناس امور مالی خانم کوهستانیان 1198 38051198
٣٦ نقلیه اسماعیل سقاء 1210 38051210


منبع : زیر پورتال دفتر اداری - مالی
تعداد بازدیدها : تعداد بازدیدها : ۳۲۰۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان