هادی توانا
مدیرکل امور اداری و مالی

    .
۱۳۹۹/۰۲/۲۰

وظایف اداره کل امور اداری و مالی


اهداف و وظایف اداره کل امور اداری و مالی استانداری:
 
- نظارت بر حسن انجام امور دبیرخانه ، از قبیل دریافت ، ثبت ، توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره ، بایگانی اسناد ، امور مربوط به ماشین نویسی و امور چاپ و انتشارات تکثیر اوراق اداری.

- نیازسنجی، برنامه‌ریزی و تامین اموال و لوازم مورد نیاز استانداری و واحدهای تابعه شامل (ساختمان، ماشین‌آلات، اثاثیه و ملزومات اداری) طبق مقررات و در حدود اعتبارات مالی.

- نظارت بر نحوه خرید و توزیع لوازم و ابزار و وسایل مورد نیاز واحدهای تابعه مالی.

- انجام امور مربوط به خدمات ، پشتیبانی و تاسیسات استانداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه کار آنها از نظر مالی – اداری.

- نظارت و مراقبت در حفظ ، نگهداری و انجام امور تعمیرات اموال و لوازم موجود استانداری و واحدهای تابعه و پیشگیری از بروز آتش سوزی و سایر اتفاقات مالی.

- انجام امور مربوط به وسائط نقلیه و حمل و نقل استانداری و واحدهای تابعه مالی.

- نظارت بر نگهداری دفاتر اعتبارات و تامین هزینه ها بر اساس اعتبارات تخصصی به تفکیک مواد و برنامه مالی.

- نظارت بر انجام امور دریافت ها و پرداختهای مستمر و غیر مستمر مطابق اعتبارات مربوطه و حواله‌های رسیده مالی.

- نظارت بر تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر استانداری و ثبت ارقام در دفاتر مربوط.

- نظارت بر وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواستهای صادره شده مالی.

- نظارت بر وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواستهای صادره شده مالی.

- نظارت بر حسن انجام وظایف مربوط به تسحیل طبق قانون محاسبات عمومی و اختیارات تفویض شده مالی.

- رسیدگی به اسناد و هزینه از نظر تکمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه مالی.

- نظارت بر تهیه فهرست مطالبات کارکنان از بابت دیون سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط مالی.

- نگهداری و تنظیم حساب اعتبار و تعهدات و دیون و تهیه گزارشهای مالی لازم.

- ابلاغ کلیه مصوبات، بخشنامه‌ها و دستوالعمل‌های اداری در استانداری و واحدهای تابعه و نظارت بر حسن اجرای آنها.

- تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا (اعم ا ز مستمر یا غیرمستمر) برای کلیه کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی و ...) استانداری و واحدهای تابعه.

- تهیه و تدوین و برنامه ریزی برای مسیر ارتقا شغلی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه.

- ثبت مرخصی‌های کارکنان در حدود قوانین و مقررات.

- تهیه و صدور کلیه احکام انتقال، انتصابات و مأموریت مستخدمین در استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

- بررسی و تطبیق شرایط افراد معرفی شده برای پست های مدیریتی و سرپرستی بر اساس ضوابط و مقرراتِ انتخاب و انتصاب مدیران و تشکیل بانک اطلاعاتی مدیران.

- انجام امور مربوط به معاملات (مزایده، مناقصه، انعقاد قرارداد و ...) در استانداری و واحدهای تابعه.

- تهیه برنامه ها و اجرای ارزشیابی نوبه ای کارکنان دولت و برگزاری دوره های آموزشی لازم و توجیه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی.

- تهیه برنامه و اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و ارائه آن با استاندار جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

- آموزش و توجیه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی.

- تهیه برنامه و اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و ارائه آن به استاندار جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

- جمع آوری و تقدیم اسامی کارکنانی که خدمتشان برجسته تشخیص داده می شود همراه با شرح فعالیت‌ها و خدمات برجسته آنان به منظور فراهم آوردن امکانات تشویق آنان بر اساس آئین نامه و ضوابط مربوط.

 

 


منبع : اداره کل امور اداری و مالی
تعداد بازدیدها : ۲۲۲۹


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان