.
۱۳۹۱/۱۲/۲۸

چارت اداره کل امور اداری و مالی

اداره کل امور اداری و مالی
- مدیر کل
- معاون امور اداری
- معاون امور مالی
- معاون پشتیبانی
- مسئول دفتر

اداره امور اداری و رفاه
- رئیس
- کارشناس امور اداری
- کارشناس امور اداری
- کارشناس ارزشیابی
- کارشناس ارزشیابی
- کارشناس مسئول امور بازنشستگان و موظفین
- کارشناس امور بازنشستگان و موظفین
- کارشناس مسئول امور رفاهی
- کارشناس امور رفاهی
- کارشناس امور رفاهی
- کارشناس مسئول امور کارگزینی
- کارگزین
- کارگزین
- کارشناس امور اداری


اداره خدمات و پشتیبانی
- رئیس
- مسئول کارپردازی
- کارپرداز
- کارپرداز
- کارپرداز
- کارشناس خدمات فنی
- کارشناس خدمات فنی
- انباردار


اداره دبیرخانه و بایگانی
- رئیس
- کارشناس مسئول بررسی اسناد
- کارشناس بررسی اسناد
- کارشناس بررسی اسناد
- کارشناس بررسی اسناد
- کارشناس بررسی اسناد
- کارشناس بررسی اسناد
- کارشناس بررسی اسناد

اداره امور مالی
- رئیس
- کارشناس امور مالی
- کارشناس امور مالی
- کارشناس امور مالی
- کارشناس امور مالی
- کارشناس امور مالی
- کارشناس امور مالی
- کارشناس امور مالی
- کارشناس امور مالی
- کارشناس امور مالی
- حسابدار
- حسابدار
- حسابدار
- حسابدار و جمعدار اموال
- حسابدار و جمعدار اموال
 


منبع : اداره کل امور اداری و مالی
تعداد بازدیدها : تعداد بازدیدها : ۳۹۴۸


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان